Incendis No hi ha productes en aquesta categoria.

Les nostres senyals estan fabricades amb protecció UV i tractament antigrafiti.

Els senyals d'equips de lluita contra incendis són en forma de panell, o lluminosos, ens indiquen la situació d'algun dels dispositius no automàtics d'extinció d'incendis presents al lloc. Els senyals relatives als equips de lluita contra incendis tenen forma rectangular o quadrada, i presenten un pictograma blanc sobre fons vermell.

Fotoluminiscents per a ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric.