CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

Les comandes processades mitjançant www.prevenwork.com tenen caràcter contractual i per tant implica que heu llegit, entès i acceptat les condicions de venda descrites a continuació.

1. PREUS i IMPOSTOS

Prevenwork garanteix la estabilitat dels preus per a tot el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs.

Els preus reflectits en la botiga no inclouen IVA, aquest serà aplicat i degudament informat en el peu de la comanda al passar per caixa.

Les vendes amb destinació a Canàries i exportació estan exemptes d’Iva.

2. POLÍTICA DE DESCOMPTES

La política de descomptes per a particulars, professionals i empreses contempla un descompte progressiu en funció del import de la comanda d’acord al següent escalat:

Comandes >100 €Descompte 5%
Comandes >250 €Descompte 10%
Comandes >500 €Descompte 15%
Comandes >750 €Descompte 20%
Comandes >1.000 €Descompte 25%

La política de descomptes per a distribuïdors i subministraments serà comunicada i assignada en el moment de l’obertura del compte realitzat directament al sistema de gestió per part del departament d’atenció al client.

3. FORMES DE PAGAMENT ADMESES

Targeta de crèdit o dèbit.

S’accepten pagaments amb targetes MasterCard, Visa y Visa Electrón.

El pagament s’efectua mitjançant passarel·la de pagaments segura SSL, que encripta la informació de manera inaccessible a tercers i en connexió directa amb el banc. El personal de Prevenwork no té accés en cap moment al vostre número de targeta. La confirmació del cobrament és comunicada a Prevenwork directament per l’entitat financera.

Transferència anticipada

Si escolliu aquesta modalitat, en la confirmació de la comanda us serà indicat el número de compte on haureu de fer el pagament.

Contra reemborsament

Podeu efectuar el pagament de la vostra comanda directament a l’empresa de transport en el moment del lliurament, s’haurà d’efectuar sempre en metàl·lic ja que no s’accepten xecs ni pagarés.

Aquesta modalitat implica unes despeses de gestió a càrrec del client del 3% del import total de la comanda amb un mínim de 2 Euros, el import de les despeses de gestió us serà informat al final de procés de compra.

Rebut domiciliat

Aquesta modalitat de pagament està admesa exclusivament a professionals, empreses i distribuïdors (no a particulars) amb comandes recurrents prèvia autorització de crèdit per part de la companyia asseguradora contractada per Prevenwork. En cas d’autorització de crèdit aquesta modalitat de pagament serà activada en el sistema de gestió per personal del servei d’atenció al client.

El client, amb poders legals suficientment amplis per això, haurà d’omplir i signar convenientment la carta d’autorització per a la domiciliació de rebuts (SEPA) i remetre-la a Prevenwork.

4. IMPAGATS

En cas de produir-se la devolució d’un rebut, el vostre compte quedarà temporalment bloquejat fins la completa resolució del impagament.

Les despeses generades per la devolució d’efectes us seran degudament informades per escrit en el moment de la comunicació del impagat i aquestes seran a càrrec íntegrament del client, excepte si la devolució ha estat deguda a causes no atribuïbles a aquest.

5. DESPESES D’ENVIAMENT

Prevenwork envia les comandes mitjançant una empresa de transport externa.

Per a vendes realitzades a particulars, professionals i empreses les comandes superiors a 50 euros s’enviaran a ports pagats per a destinacions d’Espanya peninsular i Balears. En comandes amb imports inferiors es carregaran 10 euros en concepte de ports i despeses de gestió.

Per vendes realitzades a subministres i distribuïdors les condicions d’enviament seran comunicades i assignades directament per el departament d’atenció al client.

Per a destinacions diferents a les anteriorment anomenades poseu-vos en contacte amb el departament comercial per a proporcionar-vos la informació en funció del destí, quantitat i import de la comanda.

6. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Qualsevol canvi s’ha de realitzar seguint estrictament les instruccions facilitades per el nostre departament d’atenció al client. No s’accepten devolucions que no hagin estat prèviament comunicades i acceptades o que es retornin per una agència diferent a la contractada per Prevenwork.

Devolució d’un producte per defecte de fabricació.

En cas de defecte de fabricació Prevenwork s’encarregarà de la retirada i reposició o reparació del producte sempre que sigui dins el termini legalment establert (veure garantia dels productes). En aquest cas, només haureu de posar-vos en contacte amb el departament d’atenció al client indicant no de factura i el defecte detectat.

Devolució d’un producte per desistiment.

Si un cop rebut el producte no us convenç o no compleix les espectatives desitjades teniu dret a desistir d’aquest sempre que sigui dins el termini de 14 dies naturals des de la data de lliurament. Per a exercir aquest dret només haureu de comunicar la vostra voluntat de desistir i us serà retirat, abonant el seu import excepte les despeses de transport.

Trencament d’un producte durant el transport.

Si en el moment de rebre el producte observeu danys en l’embalum o que aquest hagi estat manipulat, ho heu de fer constar en l’albarà del transport i comunicar-ho el més aviat possible. El servei d’atenció al client us informarà arran de la reposició.

Canvi d’un producte erroni o que no s’ajusta a la talla requerida.

Si rebeu un producte que no és el que heu sol·licitat, comuniqueu-ho a Prevenwork i us serà substituït gratuïtament per el producte correcte. Si a la recepció d’un producte subjecte a talla aquesta no s’ajusta a la vostra, comuniqueu-ho al nostre departament d’atenció al client i ens encarregarem de fer el canvi de manera totalment gratuïta la primera vegada. A partir del segon canvi, per aquest mateix concepte i producte, es cobrarà el cost de la retirada i reposició. En ambdós casos rebreu les instruccions del nostre departament comercial.

7. TERMINIS DE LLIURAMENT

Per a productes en existència i comandes trameses abans de les 17:00 p.m. el termini de lliurament és de 24 hores. En cas de productes sota demanda o trencament d’existències Prevenwork us enviarà una confirmació de comanda amb la data de lliurament estimada.

8. GARANTIA DELS PRODUCTES

Tots el productes comercialitzats per Prevenwork tenen una garantia de 2 anys contra defectes de fabricació a partir de la data de lliurament. La garantia no és aplicable por defectes o trencaments com a conseqüència del lògic desgast per ús, en cas d’ús inadequat del producte o per a aquells productes amb data de caducitat inferior a aquest termini.

En el cas de les reparacions el termini de garantia és de 3 mesos.

9. AVÍS LEGAL

Aquestes Condicions de Venda es regeixen per la llei espanyola. En cas de conflicte i per a la seva resolució les parts es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.