Absorbent universal OILEX

Absorbent universal de composició natural i biodegradable, per a la descontaminació en cas de vessament d'olis, hidrocarburs o productes químics, tant en l'aigua com en asfalt o terres en general.

Més detalls

OILEX

Nou producte

78,50 € sense IVA

DESCRIPCIÓ

Oilex és un absorbent orgànic universal capaç d'absorbir ràpidament tot tipus d'olis, hidrocarburs i substàncies químiques.

Es pot aplicar de manera universal tant en l'aigua, com asfalt o terres en general i s'utilitza per a combatre la contaminació i possibles catàstrofes mediambientals.

La fibra natural utilitzada no és tòxica i no produeix efectes adversos al medi ambient ni a les persones.

PRESTACIONS

Immediata i alta absorció: Oilex te un grau d'absorció del 100% i en tan sols 2-3 segons, pot suportar fins a 3 vegades el seu propi pes.

Reutilitzable: es pot reutilitzar fins a 8 vegades.

Lleuger: Cada litre de Oilex pesa només 140 grams, això el fa molt pràctic i de fàcil manipulació i transport a diferència d'altres absorbents molt més pesats i poc manejables.

Flotant i hidrofòbic: no és soluble en l'aigua i flota, això permet utilitzar-lo també en el medi aquós.

Ecològic: està fabricat amb fibra 100% orgànica.

No és tòxic: el seu origen orgànic el fa inofensiu per a les persones i el medi ambient, doncs no contamina ni el sòl ni les aigües subterrànies, a més de bloquejar els gasos tòxic i les olors.

Universal: pot utilitzar-se en l'aigua, asfalt o qualsevol tipus de sòl.

Antilliscant: un cop utilitzat no hi ha risc de nous accidents.

No caduca: pot emmagatzemar-se de manera sense cap límit de caducitat.

CAMP D'APLICACIÓ

El seu camp d'aplicació és molt ampli, a continuació s'enumera un llistat de substàncies i productes químics que ha estat sotmès, tot i que la seva aplicació és molt més àmplia:

Substàncies i fluids: que contenen alcohol, grasses animals, anticongelants, combustibles d'aviació 100/300, benzina, sang, líquid de frens, combustible naval, colorants, refrigerants, cru, gasoil, emulsions, fluids hidràulics, querosè, olis vegetals, lubricants, olis minerals, parafina, petroli, pesticides, dissolvents, estirens, trementina, herbicides, fungicides, altres productes fitosanitaris i metalls pesats.

Químics: Acetona, acetonitril, acroleïna, acetat d'amil, benzè, alcohol benzílic, butanol, 2-butanol, clorur de metilè, alcohol diclorobencil, metanol, isobutà, fenol, toluè, tricloroetà, naftalina, heptà, etilenglicol, nitrobenzè, acetat de vinil, àcid cianhídric, etc.

LIMITACIONS D'ÚS

No existeixen restriccions en el seu ús.

CERTIFICACIONS

La classificació del producte s'ha realitzat en compliment del Reglament Europeu 1907/2006 (REACH)

VIDA ÚTIL

Oliex no té caducitat, simplement cal tenir en compte les instruccions per al seu emmagatzematge per a una correcta conservació. Pot ésser utilitzat fins a 8 vegades, segons la saturació.

INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL

Oilex és una fibra 100% natural que no malmet el medi ambient, tot i així un cop utilitzat pot retenir substàncies perjudicials per a les persones i el medi ambient. Per a una adequada protecció del medi ambient, un cop finalitzada la seva vida útil, depositar-lo en contenidors ben tancats i lliurar-lo a un gestor de residus autoritzat per al seu correcte tractament d'acord a les normatives ambientals locals.

EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ

Mantingueu-lo en el seu embalatge original, en un lloc sec i en condicions de baixa humitat (<75%)

Pes7,4 Kg.

Actualment no hi ha ressenyes de clients.

Escriviu una valoració

Absorbent universal OILEX