Filtre VISPRO 300P3 contra partícules, fums, neblines i microorganismes. Ampliar

Filtre RSG P3 contra partícules, fums, neblines i microorganismes.

Filtre mecànic per a màscares antigàs amb connexió normalitzada (segons EN 148-1), destinat a la filtració de partícules, fums, pols, i microorganismes.

Fabricat amb contenidor de plàstic incinerable, resistent a cops i a la corrosió. Reutilitzable (R) i d'alta eficiència al haver superat la prova opcional de saturació amb dolomita (D).

Més detalls

RSG

1434.0008

Nou producte

La quantitat mínima de comanda per a aquest producte és 8

6,30 € sense IVA

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT

El filtre està compost per un contenidor de plàstic, resistent als cops, la corrosió i els esquitxos de productes químics. En el seu interior s'hi allotja encapsulat el medi filtrant, format per un teixit sense teixir especial per el que flueix l'aire contaminat, llavors les partícules (sòlides o líquides) i microorganismes son retinguts tant per porositat entre les fibres del teixit com per càrrega electrostàtica d'aquestes.

PRESTACIONS

Alt rendiment, la disposició per plecs del medi filtrant augmenta la superfície de filtració.

Baixa resistència a la respiració gràcies a la tecnologia "hotmelt" que manté una separació òptima entre plecs.

Connexió normalitzada segons EN 148-1, aprovat per a ésser utilitzat amb màscares amb aquesta mateixa connexió, independentment del fabricant.

Incinerable, el contenidor de plàstic i la resta de components permeten la incineració com a mètode de tractament per a la seva eliminació un cop finalitzada la vida útil.

Reutilitzable (R)

Eficiència incrementada, el filtre ha superat l'assaig opcional de saturació amb pols de dolomita (D), cosa que garanteix la seva eficiència durant un torn de treball complert a la màxima concentració.

CAMP D'APLICACIÓ

El filtre ha estat dissenyat per a filtrar gasos i vapors orgànics, inorgànics, àcids i amoníac, fins a una concentració màxima del 0,5% del tòxic en volum (5.000 ppm) i sempre en combinació amb màscares amb la mateixa connexió normalitzada segons la norma EN 148-1.

LIMITACIONS D'ÚS

No utilitzar par a filtrar substàncies tòxiques que no hagin estat esmentades en el camp d'aplicació, ni en el cas que es doni una o diverses de les següents situacions:

a) En condicions ambientals desconegudes o en presència de gasos o vapors amb o sense propietats d'avís.

b) En espais confinats o en absència o mala ventilació (cisternes, túnels, dipòsits, fosses sèptiques, etc.) per el risc de falta d'oxigen o presència de substàncies que el puguin desplaçar.

c) En atmosferes empobrides en oxigen (<18% en volum) ni en atmosferes enriquides en oxigen (>23% en volum).

d) En atmosferes altament explosives per el risc de desplaçament de l'oxigen en cas d'explosió o deflagració.

e) En presència de gasos inodors (p.ex. el monòxid de carboni CO)

CERTIFICACIONS

El filtre ha estat assajat i aprovat, per un laboratori independent, per a l'obtenció del marcatge CE segons la norma europea específica del producte EN 143:2000/A1 (filtres contra partícules) i EN 148:1999 (Rosques per adaptadors facials, connexió normalitzada), en acompliment de la Directiva Europea 89/686/CEE (Requisits del Equips de Protecció Individual).

VIDA ÚTIL

La vida útil del filtre sense treure'l del seu embalatge original és de 10 anys. Tant en l'etiquetatge del filtre com del seu embalatge s'indica la data de caducitat (mes/any), que s'haurà de respectar encara que el filtre no hagi estat utilitzat.

El filtre s'ha de canviar en notar un augment de la resistència a la respiració.

ATENCIÓ!: Si els contaminants a filtrar son partícules nocives (p.ej. amianto) o microorganismes, el filtre es considerarà d'ús únic i s'haurà de canviar per un de nou al finalitzar el torn de treball.

INFORMACIÓ MEDI AMBIENTAL

Al final de la seva vida útil, el filtre pot retenir substàncies altament perjudicials per a les persones i el medi ambient, per això, mai obrir-los ni manipular-ne el seu contingut. Per a una correcta protecció del medi ambient, lliurar-los a un gestor de residus autoritzat per al seu correcte tractament d'acord amb les normatives ambientals locals.

EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ

El filtre es proporciona segellat en un film retràctil i caixa de cartó individual, que el protegeix de la humitat i els cops. S'ha d'emmagatzemar en el seu embalatge original per tal de preservar-lo de la pols i contaminació ambiental, evitant l'exposició directa a la llum solar, temperatures extremes (-10ºC a +50ºC) i en condicions ambientals de baixa humitat (<75%).

Abans d'utilitzar-lo treure les tapes protectores i verificar la data de caducitat (mes/any) indicada sota el pictograma del rellotge de sorra. Un cop obert i al final de cada ús retirar-lo de la màscara i tornar a posar les tapes per a una millor conservació.

NormaEN 143 | EN 148-1
Pes100 gr.
Tipus i classeP3 D R

Actualment no hi ha ressenyes de clients.

Escriviu una valoració

Filtre RSG P3 contra partícules, fums, neblines i microorganismes.

Clients que han vist aquest producte també han adquirit: