300A2 Ampliar

Filtre VISPRO 300A2 contra vapors orgànics amb punt d'ebullició superior a 65ºC

Filtre químic per a màscares antigàs amb connexió normalitzada (segons EN 148-1), destinat a la filtració de gasos i vapors orgànics amb punt d'ebullició >65ºC, fins a una concentració del 0,5% en volum (5.000 ppm).

Fabricat amb contenidor de plàstic incinerable, resistent a cops i a la corrosió. Incorpora carbó específic d'última generació tipus A, lliure de crom.

Més detalls

VISPRO

1434.0001

Nou producte

9,60 € sense IVA

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT

El filtre està compost per un contenidor de plàstic, resistent als cops, la corrosió i els esquitxos de productes químics. En el seu interior s'hi allotja encapsulat el carbó actiu per el que l'aire contaminat flueix, llavors els gasos i vapors son eliminats per l'adsorció del carbó.

PRESTACIONS

Alta eficiència, fabricat amb carbó d'última generació.

Baixa resistència a la respiració gràcies a l'òptima granulometria que permet una correcte flux sense perjudicar-ne el rendiment.

Més sostenible i més segur, fabricat amb carbó lliure de crom.

Connexió normalitzada segons EN 148-1, aprovat per a ésser utilitzat amb màscares amb aquesta mateixa connexió, independentment del fabricant.

Incinerable, el contenidor de plàstic i la resta de components permeten la incineració com a mètode de tractament per a la seva eliminació un cop finalitzada la vida útil.

CAMP D'APLICACIÓ

El filtre ha estat dissenyat per a filtrar gasos i vapors orgànics amb punt d'ebullició >65ºC, fins a una concentració màxima del 0,5% del tòxic en volum (5.000 ppm) i sempre en combinació amb màscares amb la mateixa connexió normalitzada segons la norma EN 148-1.

LIMITACIONS D'ÚS

No utilitzar par a filtrar substàncies tòxiques que no hagin estat esmentades en el camp d'aplicació, ni en el cas que es doni una o diverses de les següents situacions:

a) En condicions ambientals desconegudes o que la qualitat i qualitats de les impureses ambientals pugui variar durant l'ús (p.e. augment inesperat de la concentració, possibles mescles que derivin a un nou tòxic no contemplat en el camp d'aplicació, etc.)

b) En espais confinats o en absència o mala ventilació (cisternes, túnels, dipòsits, fosses sèptiques, etc.) per el risc de falta d'oxigen o presència de substàncies que el puguin desplaçar.

c) En atmosferes empobrides en oxigen (<18% en volum) ni en atmosferes enriquides en oxigen (>23% en volum).

d) En atmosferes altament explosives per el risc de desplaçament de l'oxigen en cas d'explosió o deflagració.

e) En presència de gasos inodors (p.ex. el monòxid de carboni CO)

CERTIFICACIONS

El filtre ha estat assajat i aprovat, per un laboratori independent, per a l'obtenció del marcatge CE segons la norma europea específica del producte EN 14387:2004+A1 (filtres contra gasos i filtres combinats) i EN 148:1999 (Rosques per adaptadors facials, connexió normalitzada), en acompliment de la Directiva Europea 89/686/CEE (Requisits del Equips de Protecció Individual).

VIDA ÚTIL

La vida útil del filtre sense treure'l del seu embalatge original és de 5 anys. Tant en l'etiquetatge del filtre com del seu embalatge s'indica la data de caducitat (mes/any), que s'haurà de respectar encara que el filtre no hagi estat utilitzat.

Un cop obert, el filtre cal que sigui substituït com a màxim als 6 mesos, tot i no haver-se utilitzat.

Quan l'usuari noti olor o gust del contaminant, és un indicatiu que el filtre comença arribar al final de la seva vida útil i cal que sigui substituït tot i no estar caducat ni haver superat els 6 mesos des de l'obertura del embalatge.

INFORMACIÓ MEDI AMBIENTAL

Al final de la seva vida útil, el filtre pot retenir substàncies altament perjudicials per a les persones i el medi ambient, per això, mai obrir-los ni manipular-ne el seu contingut. Per a una correcta protecció del medi ambient, lliurar-los a un gestor de residus autoritzat per al seu correcte tractament d'acord amb les normatives ambientals locals.

EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ

El filtre es proporciona segellat en un film retràctil i caixa de cartó individual, que el protegeix de la humitat i els cops. S'ha d'emmagatzemar en el seu embalatge original per tal de preservar-lo de la pols i contaminació ambiental, evitant l'exposició directa a la llum solar, temperatures extremes (-10ºC a +50ºC) i en condicions ambientals de baixa humitat (<75%).

Abans d'utilitzar-lo treure les tapes protectores i verificar la data de caducitat (mes/any) indicada sota el pictograma del rellotge de sorra. Un cop obert i al final de cada ús retirar-lo de la màscara i tornar a posar les tapes per a una millor conservació.

NormaEN 14387 | EN 148-1
Pes265 gr.
Tipus i classeA2

Actualment no hi ha ressenyes de clients.

Escriviu una valoració

Filtre VISPRO 300A2 contra vapors orgànics amb punt d'ebullició superior a 65ºC

Clients que han vist aquest producte també han adquirit: